Magnetoterapie :: Rehabilitace Kateřina, s.r.o.
.

Magnetoterapie

Magnetoterapie využívá pro terapeutické účely obecné biologické účinky magnetické složky elektromagnetického pole. Má účinek vazodilatační (rozšíření cév a prokrvení) a analgetický (působí proti bolesti). Působí také protizánětlivě a myorelaxačně (uvolňuje svalové napětí). Využívá se především při léčbě zlomenin, degenerativních a zánětlivých onemocněních pohybového aparátu.

Služby

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfatickou drenáž provádí terapeut většinou na suchou pokožku, dochází tak k většímu tření a účinek se prohlubuje. Dochází ke změně tlaku na kapilární stěnu a zlepšení výměny látek mezi krví a tkáněmi. Obecně má za to, že manuální lymfodrenáže jsou účinnější, neboť citu lidské ruky se...

Ošetření rázovou vlnou

Jedná se o moderní, vysoce účinnou a šetrnou metodu, která je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně, kde dochází k okamžitému snížení napětí, analgezii, zvýšení místního prokrvení a nástupu hojivých procesů. Také může docházet k rozpuštění vápníku uloženého ve šlachách – např. u...

Léčba močové inkontinence (myofeedback) - MOMENTÁLNĚ NEPROVÁDÍME

Léčba pomocí myofeedbacku se využívá především při problémech s inkontinencí, oslabeným pánevním dnem po porodu či operaci, dokáže ale také zvýšit sexuální prožitky. První sezení zahrnuje konzultaci problematiky s fyzioterapeutem, ten následně provede celkové kineziologické vyšetření a vyšetření...

Léčebná tělesná výchova

Hlavním předmětem léčebné tělesné výchovy je korekce chybných pohybových stereotypů. Cílem cvičení je normalizace nebo podstatné zlepšení pohyblivosti postižených částí těla. Důležité je, aby pacient naučené cviky pravidelně opakoval i po ukončení terapie. Léčebná tělesná výchova je doporučována u...

Brügger koncept

Brügger koncept je rozsáhlý koncept sloužící k diagnostice a terapii funkčních poruch pohybové soustavy. V diagnostice je zahrnuto vyšetření pacienta pohledem i funkčními testy. Do systému terapie patří manuální postupy, instruktáž cvičení, polohování a edukace (zadání cviků na doma, doporučení ke...

Míčkování

Míčkování je pomocnou fyzioterapeutickou metodu, jejíž autorkou je česká fyzioterapeutka Zdena Jebavá. Při masáži kůže molitanovým míčkem dochází reflexní cestou k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení napětí příčně pruhovaných a hladkých svalů, a k jiným změnám, které napomáhají uzdravení...

Reflexní terapie

Při reflexní masáži se mechanicky působí na výrazně bolestivé zóny lidského těla, které doprovází onemocnění vnitřních orgánů. Používá se soubor speciálních technik a hmatů, které volí fyzioterapeut dle aktuálního stavu pacienta. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech...

Vojtova metoda - MOMENTÁLNĚ NEPROVÁDÍME

Vojtova metoda (nebo také metoda reflexní lokomoce) je diagnostický a terapeutický systém, založený MUDr. Václavem Vojtou. Sloužící k vyšetření a léčbě hybných poruch především u dětí, ve velké míře ale také u dospělých. Vojtova metoda vychází z vývojové kineziologie a je založena na reflexním...

Spiraldynamik® koncept

Spirální dynamika je koncept zabývající se koordinací pohybu, vychází z poznatků anatomie, evoluce, fyzikálních zákonů. Správným přednastavením těla, centrací kloubů a vedením pohybu dosáhneme efektivity a ekonomie pohybu a mužeme tak předejít akutnímu poškozování a chronickému přetěžování...

McKenzie koncept

Autorem této metody je Robin McKenzie, je též nazývána jako MDT - mechanická diagnostika a terapie. Je to koncept konkrétně zaměřený na pacienty s vertebrogenními obtížemi.  Léčebný postup vychází z principu, že základní příčina bolesti páteře má mechanickou podstatu, a tudíž lze řešit...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>